Nemáte ještě rezervaci?
  • 605 231 091, 736 610 295
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Hledáte pohodlné ubytování v Jeseníkách? Nabízíme ubytování v soukromí, apartmány nedaleko ski areálu Kouty. Ideální letní i zimní dovolená na horách. Naše chata v Jeseníkách nabízí maximální komfort.
Apartmány Kouty - ubytování na horách.

Podmínky pronájmu

Závazné všeobecné smluvní podmínky pronájmu.

Nájemce si chalupu pronajímá ke krátkodobému rekreačnímu pobytu. Chalupou jako místem pronájmu se myslí všechna patra od přízemí s terasou včetně podkroví, lyžárnou. Součástí pronájmu je i soukromý pozemek s venkovní terasou, objekt se saunou, ohniště, potok a dále parkovací místo pro několik aut.

Nájemce je povinen udržovat a zanechat objekt, který si pronajal, v čistém a původním stavu. Pro udržení domácího prostředí prosíme u vchodu do chalupy o přezouvání. V celém objektu je přísný zákaz kouření. Dále je zákaz vstupu do II.a III. nadzemního podlaží v lyžařské obuvi. Způsobí-li škodu, musí nájemce tuto skutečnost neprodleně sdělit pronajímateli. Bude-li před odjezdem nájemce zjištěná škoda, je pronajímatel nebo jeho oprávněný zástupce, oprávněn žádat náhradu škody na místě na úkor složené kauce, nebo přímým zaplacením vyčíslené škodní částky hotově či  převodem na účet pronajímatele. .

Jako zajištění (kauci)  je povinen nájemce zaplatit před nástupem do rekreačního objektu částku ve výši 5.000,- Kč v hotovosti oproti předání klíčů od roubenky. Tato kauce bude v hotovosti vrácena nájemci při převzetí roubenky zpět pronajímatelem. 

Maximální počet ubytovaných (počet lůžek 10 ) nesmí být zájemcem překročen bez předchozí dohody. Přicestuje-li nájemce s větším počtem osob než je maximálně dohodnutý počet, je pronajímatel oprávněn  požadovat zvláštní náhradu (doplatek). Pokud pronajímatel zjistí v průběhu pobytu porušení ustanovení této smlouvy, zejména v počtu ubytovaných osob, je rovněž oprávněn požadovat náhradu (doplatek), nebo ukončit pobyt všech ubytovaných osob z důvodů porušení smlouvy o pronájmu „Roubenky Oliver“.

Nástup na pobyt je možný od 15.30hodin a odjezd do 9.30h.

V případě obsazení celé chalupy musí být dodržen noční  klid od 22.00 hodin do 06.00 hodin

V pronajímaném objektu je pod hrozbou okamžitého ukončení pobytu zakázáno kouření, zákaz pobytu zvířat, užívání drog či jiných psychotropních látek

Platba za pobyt nájemce

Při  rezervaci  se  platí  předem  záloha z  celkové  částky  na  účet  pronajímatele.

V den nástupu uhradí nájemce zbývající částku celkové častky hotově proti předání klíčů. V případě týdenního a delšího pobytu lze v den nástupu předložit kopii příkazu bance na převod zbývající částky na  účet   pronajímatele. V případě, že platba do konce pobytu nájemce nenaskočí na účet pronajímatele, doplatí nájemce pobyt hotově při odjezdu.

V den nástupu  bude nájemcem zaplacena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč v hotovosti při převzetí objektu.

Stornovací podmínky

Ke zrušení pobytu ze strany zákazníka může dojít,a to výhradně písemnou formou, poté odstoupení od smlouvy nastává okamžikem doručení tohoto dokladu (přes e-mail, nebo poštou) pronajímateli. Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši:
30 dnů a více
bez poplatku
29 - 15 dnů před nástupem
30 % ze zaplacené zálohy
14 - 8 dnů před nástupem
50 % ze zaplacené zálohy
7 - 0 dnů před nástupem
75 % ze zaplacené zálohy
V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, se storno poplatky neplatí.

Závěrečná ustanovení

Nájemce odpovídá za všechny členy s ním sdílející pronajatý objekt a za jejich chování a případné škody, které způsobí. Případnou vzniklou škodu, nebo ztrátu či poškození objektu či jeho vybavení, bude pronajímatel uplatňovat a vymáhat pouze po nájemci.

Odpovědnost

Za poskytnutí objednaných služeb i jejich kvalitu a za pravdivost informací ručí pronajímatel.

Při příjezdu seznámí provozovatel zájemce s provozovaným objektem. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících chalupu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem.

Při porušení Všeobecných podmínek např. nedodržení max. počtu osob, zákazu kouření v objektu aj., může být pronajímatelem na místě požadována finanční kompenzace, případně, nedojde-li  k dohodě o finanční kompenzaci, je pronajímatel oprávněn k okamžitému ukončení a vykázání z objektu všech osob, které jsou zde přítomny společně se zájemcem. Obdobně je pronajímatel oprávněn postupovat i v případě opakovaného nebo hrubého porušení povinností daných obecně závaznými právními předpisy (např. poškozování cizího majetku, hrubé narušování nočního klidu). Roubenka se předává i přebírá v řádném stavu, nepoškozená.
TV/SAT
Gril
WiFi
Dětské hriště
Vířivá vana
Finská sauna